Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 46-НС
Кърджали, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатската листа на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.

С вх. № 67-НС/12.10.2021 г. на общия входящ регистър на РИК и вх. № 27 от 12.10.2021 г. на входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в РИК - Кърджали /Приложение № 82–НС от изборните книжа/, е постъпило предложение /Приложение № 73–НС от изборните книжа/ от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, регистрирана в ЦИК с Решение № 654-ПВР/НС от 29.09 2021 г., представлявана от Атанас Петров Атанасов, с ЕГН *********** и Христо Любомиров Иванов,  с ЕГН ***********, чрез пълномощник Радослав Иванов Милев, с ЕГН ***********, упълномощена с пълномощно от 11.10.2021г., с което предлага на Районна избирателна комисия - Кърджали да регистрира за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. издигнатите от  КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  кандидати.

Към предложението са приложени следните документи:

 1. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Вилдан Байрямова Руфатова, с ЕГН ***********;
 2. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Радослав Иванов Милев, с ЕГН ***********;
 3. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Динко Кирилов Моллов, с ЕГН ***********;
 4. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Тома Георгиев Белев, с ЕГН ***********;
 5. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Иван Петров Бамбалов, с ЕГН ***********;
 6. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Елена Ташев Шукерска, с ЕГН ***********;
 7. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Стоян Георгиев Стоянов, с ЕГН ***********;
 8. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Агоп Киркор Узунбохосян, с ЕГН ***********;
 9. Пълномощно от 11.10.2021г., с което от Атанас Петров Атанасов, с ЕГН *********** и Христо Любомиров Иванов, с ЕГН ***********, представляващи КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, упълномощават Радослав Иванов Милев, с ЕГН *** да подаде в Районна избирателна комисия - Кърджали предложението на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за регистрация на кандидатите за народни представители с необходимите документи, както и да подава жалби и възражения пред РИК - Кърджали и други компетентни органи, да подписва и получава документи, указания, удостоверения и други.

Видно от гореизложеното и извършената проверка от страна на Районна избирателна комисия – Кърджали и така постъпилото предложение отговаря на законовите изисквания, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 във връзка с чл. 255, ал. 1 и с чл. 258 от Изборния кодекс и Решение № 654-ПВР/НС от 29.09 2021 г., на ЦИК, Районна избирателна комисия – Кърджали

Р Е Ш И:

Регистрира и обявява кандидатската листа на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“   в изборите за народни представители насрочени на 14 ноември 2021 г. в девети изборен район – Кърджалийски, както следва:

 1. Вилдан Байрямова Руфатова, с ЕГН ***********;
 2. Радослав Иванов Милев, с ЕГН ***********;
 1. Динко Кирилов Моллов, с ЕГН ***********;
 2. Тома Георгиев Белев, с ЕГН ***********;
 3. Иван Петров Бамбалов, с ЕГН ***********;
 4. Елена Ташева Шукерска, с ЕГН ***********;
 5. Стоян Георгиев Стоянов, с ЕГН ***********;
 6. Агоп Киркор Узунбохосян, с ЕГН ***********;

Издава удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатската листа на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.  в девети изборен район – Кърджалийски.

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 12.10.2021 в 18:23 часа

Календар

Решения

 • № 167-ПВР / 29.11.2021

  относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения