Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 45-НС
Кърджали, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ за изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.

С вх. № 66-НС/12.10.2021 г. на общия входящ регистър на РИК и вх. № 26 от 12.10.2021 г. на входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в РИК - Кърджали /Приложение № 82–НС от изборните книжа/, е постъпило предложение /Приложение № 73–НС от изборните книжа/ от ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“, регистрирана в ЦИК с Решение № 649-ПВР/НС от 29.09 2021 г., представлявана от Георги Стефанов Неделчев, с ЕГН **********, чрез пълномощник Айтен Бейсим Осман с ЕГН **********, упълномощена с пълномощно от 10.10.2021г., с което предлага на Районна избирателна комисия - Кърджали да регистрира за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. издигнатите от  ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ кандидати.

Към предложението са приложени следните документи:

 1. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Айтен Бейсим Осман с ЕГН **********;
 2. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Анюта Лозкова Лозева, с ЕГН **********;
 3. Пълномощно от 10.10.2021г., с което от Георги Стефанов Неделчев, с ЕГН **********, представляващ ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“, упълномощава Айтен Бейсим Осман с ЕГН ********** да подаде в Районна избирателна комисия - Кърджали предложението на ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“, за регистрация на кандидатите за народни представители с необходимите документи, както и да подава жалби и възражения пред РИК - Кърджали и други компетентни органи, да подписва и получава документи, указания, удостоверения и други.

Видно от гореизложеното и извършената проверка от страна на Районна избирателна комисия – Кърджали и така постъпилото предложение отговаря на законовите изисквания, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 във връзка с чл. 255, ал. 1 и с чл. 258 от Изборния кодекс и Решение № 649-ПВР/НС от 29.09 2021 г., на ЦИК, Районна избирателна комисия – Кърджали

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“   в изборите за народни представители насрочени на 14 ноември 2021 г. в девети изборен район – Кърджалийски, както следва:

 1. Айтен Бейсим Осман с ЕГН **********;
 2. Анюта Лозкова Лозева, с ЕГН **********;

Издава удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.  в девети изборен район – Кърджалийски.

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 12.10.2021 в 18:22 часа

Календар

Решения

 • № 58-ПВР/НС / 19.10.2021

  относно: Одобряване на предпечатния образец на бюлетините за гласуване в изборите президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. за Девети изборен район – Кърджалийски, както и тиража на бюлетините.

 • № 57-ПВР-НС / 18.10.2021

  относно: ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единния номер на избирателна секция в МБАЛ „Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ“ АД - гр. Кърджали.

 • № 56-ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на кандидат за народен представител от листата на ПП Български национален съюз „Нова демокрация“

всички решения