Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 44-НС
Кърджали, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатската листа на ПП „Българско национално обединение - БНО“ за изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.

С вх. № 65-НС/12.10.2021 г. на общия входящ регистър на РИК и вх. № 25 от 12.10.2021 г. на входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в РИК - Кърджали /Приложение № 82–НС от изборните книжа/, е постъпило предложение /Приложение № 73–НС от изборните книжа/ от ПП „Българско национално обединение - БНО“, регистрирана в ЦИК с Решение № 614- ПВР/НС от 24.09 2021 г., представлявана от Георги Венелинов Георгиев, с което предлага на Районна избирателна комисия - Кърджали да регистрира за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. издигнатите от  ПП „Българско национално обединение - БНО“  кандидати.

Към предложението са приложени следните документи:

 1. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Валентин Асенов Христов, с ЕГН *;
 2. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Мартин Славов Кехайов, с ЕГН *;
 3. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Борислав Димитров Николов, с ЕГН *;

Видно от гореизложеното и извършената проверка от страна на Районна избирателна комисия – Кърджали и така постъпилото предложение отговаря на законовите изисквания, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 във връзка с чл. 255, ал. 1 и с чл. 258 от Изборния кодекс и Решение № 614-ПВР/ НС от 24.09 2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Кърджали

 

 

Р Е Ш И:

 

 

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП „Българско национално обединение - БНО“   в изборите за народни представители насрочени на 14 ноември 2021 г. в девети изборен район – Кърджалийски, както следва:

 1. Валентин Асенов Христов, с ЕГН *;
 2. Мартин Славов Кехайов, с ЕГН *;
 3. Борислав Димитров Николов, с ЕГН *;

Издава удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатската листа на ПП „Българско национално обединение - БНО“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.  в девети изборен район – Кърджалийски.

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 12.10.2021 в 18:21 часа

Календар

Решения

 • № 58-ПВР/НС / 19.10.2021

  относно: Одобряване на предпечатния образец на бюлетините за гласуване в изборите президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. за Девети изборен район – Кърджалийски, както и тиража на бюлетините.

 • № 57-ПВР-НС / 18.10.2021

  относно: ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единния номер на избирателна секция в МБАЛ „Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ“ АД - гр. Кърджали.

 • № 56-ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на кандидат за народен представител от листата на ПП Български национален съюз „Нова демокрация“

всички решения