Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 4-ПВР/НС
Кърджали, 26.09.2021

ОТНОСНО: : Приемане на вътрешни правила за входящата и изходяща кореспонденция, и документация на РИК 09 Кърджали

На основание чл. 70, ал. 4 във вр. с ал. 9 от Изборния кодекс

Районна избирателна комисия 09 Кърджали

 

Р Е Ш И:

 1. Входящата и изходяща кореспонденция на РИК 09 Кърджали и всички документи, подавани до и/или изпращани от нея се вписват в деловоден дневник на комисията. Вписванията се извършват от дежурните за деня членове на комисията и/или председателя или секретаря на комисията.

 

 1. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК 09 Кърджали се подписват от председателя и секретаря и се подпечатват с печата на РИК 09 Кърджали.
 1. Когато председателят, съответно секретарят, отсъстват, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от председателя и от заместник-председател.

 

 1. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от определен заместник-председател и от определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 26.09.2021 в 20:46 часа

Календар

Решения

 • № 167-ПВР / 29.11.2021

  относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения