Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 29-НС
Кърджали, 10.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.

С вх. № 47-НС/10.10.2021 г. на общия входящ регистър на РИК и вх. № 10 от 10.10.2021 г. на входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в РИК - Кърджали /Приложение № 82–НС от изборните книжа/, е постъпило предложение /Приложение № 73–НС от изборните книжа/ от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ регистрирана в ЦИК с Решение № 631-НС от 28.09.2021 г., представлявана от Станислав Тодоров Трифонов, с ЕГН ***, чрез пълномощник Виктория Димитрова Василева, с ЕГН ***, която преупълномощава Юлия Георгиева Чортленева, с ЕГН ***, с което предлага на Районна избирателна комисия - Кърджали да регистрира за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. издигнатите от  ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ кандидати.

Към предложението са приложени следните документи:

 1. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Александър Николов Вълчев, с ЕГН ***;
 2. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Георги Милчев Чепишев, с ЕГН ***;
 1. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Юлия Георгиева Чортленева, с ЕГН ***;
 2. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Ялчън Сами Мастанли, с ЕГН ***;
 3. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Антон Ангелов Русчуклиев, с ЕГН ***;
 4. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Никола Петков Стоев, с ЕГН ***;
 5. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Николай Димитров Илчев, с ЕГН ***;
 6. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Христо Иванов Радев, с ЕГН ***;
 7. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ Господинка Йорданова Милева, с ЕГН ***;
 8. Пълномощно, с което от Станислав Тодоров Трифонов, с ЕГН ***, представляващ ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ упълномощава Виктория Димитрова Василева, с ЕГН ***да представлява ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“;
 9. Пълномощно, с което от Виктория Димитрова Василева, с ЕГН ***, представляващ ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ упълномощава Юлия Георгиева Чортленева, с ЕГН ***да подаде в Районна избирателна комисия - Кърджали предложение от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, за регистрация на кандидатите за народни представители с необходимите документи и други действия, подробно описани в него.

Видно от гореизложеното и извършената проверка от страна на Районна избирателна комисия – Кърджали и така постъпилото предложение отговаря на законовите изисквания, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 във връзка с чл. 255, ал. 1 и с чл. 258 от Изборния кодекс и Решение № 631-НС от 28.09 2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Кърджали

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборите за народни представители насрочени на 14 ноември 2021 г. в девети изборен район – Кърджалийски, както следва:

 1. Александър Николов Вълчев, с ЕГН ***;
 2. Георги Милчев Чепишев, с ЕГН ***;
 3. Юлия Георгиева Чортленева, с ЕГН ***;
 4. Ялчън Сами Мастанли, с ЕГН ***;
 5. Антон Ангелов Русчуклиев, с ЕГН ***;
 6. Никола Петков Стоев, с ЕГН ***;
 7. Николай Димитров Илчев, с ЕГН ***;
 8. Христо Иванов Радев, с ЕГН ***;
 9. Господинка Йорданова Милева, с ЕГН ***.

Издава удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.  в девети изборен район – Кърджалийски.

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 10.10.2021 в 18:45 часа

Календар

Решения

 • № 167-ПВР / 29.11.2021

  относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения