Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 28-НС
Кърджали, 10.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатската листа на ПП „ВОЛЯ“ за изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.

С вх. № 46-НС/10.10.2021 г. на общия входящ регистър на РИК и вх. № 9 от 10.10.2021 г. на входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в РИК - Кърджали /Приложение № 82–НС от изборните книжа/, е постъпило предложение /Приложение № 73–НС от изборните книжа/ от ПП „ВОЛЯ“ регистрирана в ЦИК с Решение № 623-ПВР/НС от 27.09.2021 г., представлявана от Веселин Найденов Марешки, с ЕГН ***, чрез пълномощник Кръстина Николова Таскова, с ЕГН ***, която преупълномощава Владимир Иванов Александров, с ЕГН ***, с което предлага на Районна избирателна комисия - Кърджали да регистрира за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. издигнатите от  ПП „ВОЛЯ“ кандидати.

Към предложението са приложени следните документи:

 1. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Мария Красимирова Вълчева, с ЕГН ***;
 2. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Ръдван Мехмед Халил с ЕГН ***;
 1. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Кристина Петрова Хонгова, с ЕГН ***;
 2. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Гюлер Ахмедова Мерданова, с ЕГН ***;
 3. Пълномощно, с което от Веселин Найденов Марешки, с ЕГН ***, представляващ ПП „ВОЛЯ“ упълномощава Кръстина Николова Таскова, с ЕГН *** да представлява ПП „ВОЛЯ“;
 4. Пълномощно, с което от Кръстина Николова Таскова, с ЕГН ***, представляващ ПП „ВОЛЯ“ упълномощава Владимир Иванов Александров, с ЕГН ***да подаде в Районна избирателна комисия - Кърджали предложение от ПП „ВОЛЯ“, за регистрация на кандидатите за народни представители с необходимите документи и други действия, подробно описани в него.

Видно от гореизложеното и извършената проверка от страна на Районна избирателна комисия – Кърджали и така постъпилото предложение отговаря на законовите изисквания, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 във връзка с чл. 255, ал. 1 и с чл. 258 от Изборния кодекс и Решение № 623-ПВР/НС от 27.09 2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Кърджали

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП „ВОЛЯ“ в изборите за народни представители насрочени на 14 ноември 2021 г. в девети изборен район – Кърджалийски, както следва:

 1. Мария Красимирова Вълчева, с ЕГН ***;
 2. Ръдван Мехмед Халил с ЕГН ***;
 3. Кристина Петрова Хонгова, с ЕГН ***;
 4. Гюлер Ахмедова Мерданова, с ЕГН ***.

Издава удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатската листа на ПП „ВОЛЯ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.  в девети изборен район – Кърджалийски.

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 10.10.2021 в 18:45 часа

Календар

Решения

 • № 167-ПВР / 29.11.2021

  относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения