Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 22-НС
Кърджали, 10.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатската листа на ПП „Глас народен“ за изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.

С вх. № 37-НС/07.10.2021 г. на общия входящ регистър на РИК и вх. № 4 от 07.10.2021 г. на входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в РИК - Кърджали /Приложение № 82–НС от изборните книжа/, е постъпило предложение /Приложение № 73–НС от изборните книжа/ от ПП „Глас народен“, регистрирана в ЦИК с Решение № 627-ПВР/НС от 28.09 2021 г., представлявана от Светослав Емилов Витков, с ЕГН ***, чрез пълномощник Божидар Иванов Колев, с ЕГН ***, упълномощен с пълномощно, с което предлага на Районна избирателна комисия - Кърджали да регистрира за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.издигнатите от  ПП „Глас народен“ кандидати.

Към предложението са приложени следните документи:

 1. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Стефан Йорданов Димитров, с ЕГН ***;
 2. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Светлозара Господинова Димитрова, с ЕГН ***;
 3. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Веселин Дочев Белевски, с ЕГН ***;
 4. Заявление – декларация /Приложение №78-НС от изборните книжа/ от Божидар Иванов Колев, с ЕГН ***;
 5. Пълномощно, с което от Светослав Емилов Витков, с ЕГН ***, представляващ ПП „Глас народен“, упълномощава Божидар Иванов Колев, с ЕГН *** да подаде в Районна избирателна комисия - Кърджали предложението ПП „Глас народен“, за регистрация на кандидатите за народни представители с необходимите документи, както и да подава жалби и възражения пред РИК - Кърджали и други компетентни органи, да подписва и получава документи, указания, удостоверения и други.

Видно от гореизложеното и извършената проверка от страна на Районна избирателна комисия – Кърджали и така постъпилото предложение отговаря на законовите изисквания, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 във връзка с чл. 255, ал. 1 и с чл. 258 от Изборния кодекс и Решение № 627-ПВР/НС от 28.09 2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Кърджали

 

 

Р Е Ш И:

 

 

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП „Глас народен“ в изборите за народни представители насрочени на 14 ноември 2021 г. в девети изборен район – Кърджалийски, както следва:

 1. Стефан Йорданов Димитров, с ЕГН ***;
 2. Светлозара Господинова Димитрова, с ЕГН ***;
 3. Веселин Дочев Белевски, с ЕГН ***;
 4. Божидар Иванов Колев, с ЕГН ***;

 

Издава удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатската листа на ПП „Глас народен“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.  в девети изборен район – Кърджалийски.

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 10.10.2021 в 18:39 часа

Календар

Решения

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

 • № 164-ПВР / 20.11.2021

  относно: Публикуване на упълномощените представители на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Анастас Герджиков и вицепрезидент Невяна Митева -Матеева

всички решения