Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 162-ПВР
Кърджали, 20.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на заместващи застъпници на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г.

В РИК 09 – Кърджали с вх. № 457-ПВР от 20.11.2021 г. във входящия регистър и към Вх.№ 2/12.11.2021 г. в Регистъра за застъпниците е подадено предложение от Инициативен комитет за регистрация на заместващи застъпници на независимия кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независимия кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в нови (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г. Предложението е подадено от Златка Иванова Костадинова, упълномощена от Анна Леонидова Заркова – съпредседател на инициативния комитет.

Към предложението са приложени следните документи:

 1. Списък на лицата за застъпници, съдържащ имена и ЕГН на 1 /един/ застъпник;
 2. Един брой пълномощно.
 3. 1 /един/ брой декларация от Нериман Рамадан Мехмед, предложен за регистрация като застъпник /Приложение №56-ПВР/НС/ по чл.3, ал.3 , чл.117, ал.3 и чл.120, ал.3 във вр. с чл.118, ал.1, 2 и 3 от ИК;

Извършената проверка на представените данни на лицето в системата показва, че за предложеното лице е спазено изискването на чл. 117, ал. 4 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.15 във връзка с чл.118, ал.2 от Изборния кодекс, РИК – Кърджали

 

Р Е Ш И :

 1. РЕГИСТРИРА 1 /един/ заместващ застъпник на независимия кандидат президент Румен Георгиев Радев и независимия кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в нови (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г.
 2. АНУЛИРА издаденото удостоверение на заместения застъпник.
 3. ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЕ на регистрирания заместващ застъпник.
 4. ПУБЛИКУВА на страницата на РИК 09 – Кърджали в Публичния регистър имената на регистрирания застъпник.

           Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 20.11.2021 в 18:16 часа

Календар

Решения

 • № 167-ПВР / 29.11.2021

  относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения