Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 159-ПВР
Кърджали, 19.11.2021

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

В общия входящ регистър на РИК – Кърджали са постъпили предложения за замени на вече назначени членове на секционни избирателни комисии по подадени от тях заявления, като са приложени и самите заявления. Предложенията съдържат и списък с имената на лицата, които се предлагат от съответната партия или коалиция за назначаване. Предложенията са придружени от поименен списък на лицата на хартиен носител и електронен носител. Предложенията са подписани от упълномощен представител на съответната партия или коалиция.

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 във връзка с чл.51, ал.2, т.1 и във връзка с чл.72, ал.1, т.4 от ИК, РИК – Кърджали

 

Р Е Ш И:

 

1.ОСВОБОЖДАВА назначени членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски от съответната партия или коалиция на основание подадени заявления от лицата.

2.АНУЛИРА издадените удостоверения. 

3.НАЗНАЧАВА  за членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски предложените от съответната партия или коалиция съгласно Приложение 1.

4.На назначените членове да се издадат УДОСТОВЕРЕНИЯ.

5.ОБЯВЯВА актуални СИК в Девети изборен район - Кърджалийски към 19.11.2021г.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл.73, ал.1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.  

 

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 19.11.2021 в 17:00 часа

Календар

Решения

  • № 167-ПВР / 29.11.2021

    относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

  • № 166-ПВР / 21.11.2021

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

  • № 165-ПВР / 21.11.2021

    относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения