Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 136-ПВР/НС
Кърджали, 13.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощените представители от КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“

С вх. № 355-ПВР/НС от 13.11.2021 г. в РИК- Кърджали е постъпил Списък №1 на упълномощените представители КП „НАЦИОНАЛНА ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г. Писмото е подписано от надлежно упълномощен представител на политическата партия за регистрация на упълномощени  представители, които да представляват партията  в изборния ден.

           След извършена проверка по реда на Решение 832-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, РИК-Кърджали констатира, че за 32 / тридесет и ДВАМА/ представители са изпълнени изискванията на Изборния кодекс.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124, ал.4 от ИК  и Решение 832-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК ,РИК-Кърджали

 

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК- Кърджали списък на 32 / тридесет и ДВАМА/ упълномощени представители на КП „ НАЦИОНАЛНА ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 13.11.2021 в 19:00 часа

Календар

Решения

  • № 167-ПВР / 29.11.2021

    относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

  • № 166-ПВР / 21.11.2021

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

  • № 165-ПВР / 21.11.2021

    относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения