Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 124-ПВР/НС
Кърджали, 12.11.2021

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Момчилград и замяната им с предложение от КП „ГЕРБ – СДС“ и ПП ДПС

В общия входящ регистър на РИК – Кърджали с вх. № 308-ПВР/НС от 12.11.2021г. са постъпили предложения за замяна от  КП„ГЕРБ – СДС“  на назначени членове на секционни избирателни комисии по подадени от тях заявления, като са приложени и самите заявления. Предложенията съдържат и списък с имената на лицата, които  КП„ГЕРБ – СДС “ предлагат за назначаване. Предложенията са придружени от поименен списък на лицата на хартиен носител и електронен носител и са подписани от упълномощен представител на КП „ ГЕРБ – СДС “.

В общия входящ регистър на РИК – Кърджали с вх. № 315-ПВР/НС от 12.11.2021г. са постъпили предложения за замяна от ПП ДПС  на назначени членове на секционни избирателни комисии по подадени от тях заявления, като са приложени и самите заявления. Предложенията съдържат и списък с имената на лицата, които ПП ДПС предлагат за назначаване. Предложенията са придружени от поименен списък на лицата на хартиен носител и електронен носител и са подписани от упълномощен представител на ПП ДПС

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 във връзка с чл.51, ал.2, т.1 и във връзка с чл.72, ал.1, т.4 от ИК, РИК – Кърджали 

 

 

 

РЕШИ:

 

 1. ОСВОБОЖДАВАназначени членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Момчилград от КП „ ГЕРБ – СДС “и ПП ДПС

на основание подадени заявления от лицата.

 1. АНУЛИРАиздадените удостоверения. 
 2. НАЗНАЧАВАза членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Момчилград предложените от КП „ ГЕРБ – СДС и ПП ДПС

 

На назначените членове да се издадат УДОСТОВЕРЕНИЯ.

 1. ОБЯВЯВАактуални СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Момчилград към 12.11.2021 г.

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл.73, ал.1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.  

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 12.11.2021 в 23:30 часа

Календар

Решения

 • № 167-ПВР / 29.11.2021

  относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения