Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 122-ПВР/НС
Кърджали, 12.11.2021

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Ардино и замяната им с предложени от КП „БСП за България“, ПП „Има такъв народ“ и Коалиция „Демократична България – Обединение“

В общия входящ регистър на РИК – Кърджали с вх. № 305-ПВР/НС от 12.11.2021г. са постъпили предложения за замяна от  Коалиция „БСП за България“  на назначени членове на секционни избирателни комисии по подадени от тях заявления, като са приложени и самите заявления. Предложенията съдържат и списък с имената на лицата, които Коалиция „ БСП за България“ предлагат за назначаване. Предложенията са придружени от поименен списък на лицата на хартиен носител и електронен носител и са подписани от упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“.

В общия входящ регистър на РИК – Кърджали с вх. № 321-ПВР/НС от 12.11.2021г. са постъпили предложения за замяна от ПП „Има такъв народ“  на назначени членове на секционни избирателни комисии по подадени от тях заявления, като са приложени и самите заявления. Предложенията съдържат и списък с имената на лицата, които ПП „Има такъв народ“предлагат за назначаване. Предложенията са придружени от поименен списък на лицата на хартиен носител и електронен носител и са подписани от упълномощен представител на ПП „Има такъв народ“

В общия входящ регистър на РИК – Кърджали с вх. № 292-ПВР/НС от 11.11.2021г. са постъпили предложения за замяна от Коалиция „Демократична България – Обединение“  на назначени членове на секционни избирателни комисии по подадени от тях заявления, като са приложени и самите заявления. Предложенията съдържат и списък с имената на лицата, които Коалиция „ ДБ – Обединение“ предлагат за назначаване. Предложенията са придружени от поименен списък на лицата на хартиен носител и електронен носител и са подписани от упълномощен представител Коалиция „ДБ – Обединение“.

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 във връзка с чл.51, ал.2,т.

и във връзка с чл.72, ал.1, т.4 от ИК, РИК – Кърджали

 

РЕШИ: 

 1. ОСВОБОЖДАВАназначени членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Ардино от КП  „БСП за България“, ПП „Има такъв народ“ и Коалиция „Демократична България – Обединение“ на основание подадени заявления от лицата.
 2. АНУЛИРАиздадените удостоверения. 
 3. НАЗНАЧАВАза членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Ардино предложените от  КП  „БСП за България“,  ПП „Има такъв народ“ и Коалиция „Демократична България – Обединение“.

  На назначените членове да се издадат УДОСТОВЕРЕНИЯ.

 1. ОБЯВЯВАактуални СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Ардино към 12.11.2021 г.

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл.73, ал.1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.  

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 12.11.2021 в 23:27 часа

Календар

Решения

 • № 167-ПВР / 29.11.2021

  относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения