Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 111-ПВР/НС
Кърджали, 11.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. от ПП „Движение за права и свободи”.

В РИК 09 – Кърджали с вх. № 277-ПВР/НС и вх. № 288-ПВР/НС от 11.11.2021г. във входящия регистър и с вх.№ 1/11.11.2021 г. в Регистъра за застъпниците са подадени Заявления за регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи” в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. Заявлението е подадено от Лятиф Мехмед Расим, упълномощен от  Мустафа Сали Карадайъ – председател на ПП „Движение за права и свободи” и с него се предлага да бъдат регистрирани застъпници на кандидатската листа.

В РИК 09 – Кърджали с вх. № 280-ПВР/НС от 11.11.2021 г. във входящия регистър и към вх.№ 1/11.11.2021 г. в Регистъра за застъпниците е подадено Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи” в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. Заявлението е подадено от Метин Байрамали Сали, преупълномощен от Ресми Мехмед Мурад, пълномощник на Мустафа Сали Карадайъ – председател на ПП „Движение за права и свободи” и с него се предлага да бъдат регистрирани застъпници на кандидатската листа.

В РИК 09 – Кърджали с вх. № 289-ПВР/НС от 11.11.2021 г. във входящия регистър и към вх.№ 1/11.11.2021 г. в Регистъра за застъпниците е подадено Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи” в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. Заявлението е подадено от Сейфи Сабри Мехмедали, преупълномощен от Ресми Мехмед Мурад, пълномощник на Мустафа Сали Карадайъ – председател на ПП „Движение за права и свободи” и с него се предлага да бъдат регистрирани застъпници на кандидатската листа.

 

Към предложенията са приложени следните документи:

 1. Списък на лицата за застъпници, съдържащ имена и ЕГН на 123 /сто двадесет и три/ застъпници, като списъкът е предоставен и на технически носител;
 2. Три броя пълномощни  от Мустафа Сали Карадайъ за упълномощаване на Ресми Мехмед Мурад и за преупълномощаване на посочените по-горе заявители - копия;
 3. Удостоверение за актуално състояние по ф.д.№2574/1990г. на СГС, VІ – 12 с-в от 13.05.2021 г. - копие;
 4. 123 /сто двадесет и три/ броя декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници /Приложение №56-ПВР/НС/ по чл.3, ал.3 , чл.117, ал.3 и чл.120, ал.3 във вр. с чл.118, ал.1, 2 и 3 от ИК;

Извършената проверка на представените данни на лицата в системата показва, че е спазено изискването на чл. 117, ал. 4 от ИК за посочени 123 /сто двадесет и три/ застъпници.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.15 във връзка с чл.118, ал.2 от Изборния кодекс, РИК – Кърджали

 

Р Е Ш И :

 1. РЕГИСТРИРА 123 /сто двадесет и три/ застъпници на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи” за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.
 2. ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЯ на регистрираните застъпници.
 3. ПУБЛИКУВА на страницата на РИК 09 – Кърджали в Публичния регистър имената на регистрираните застъпници.

           Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 11.11.2021 в 19:14 часа

Календар

Решения

 • № 167-ПВР / 29.11.2021

  относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения