03.04.2021

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ

Информацията за броя на гласувалите избиратели се обявява на сайта на РИК Кърджали, както и на медиите – пред Дом на културата Кърджали, както следва:

- до 10:40 ч. за активността към 10:00 ч.

- до 12:40 ч. за активността към 12:00 ч.

- до 17:40 ч. за активността към 17:00 ч.

 

До 20,30 ч. РИК публикува в електронната платформа … информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20,00 ч.

01.04.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК/ПСИК

Предоставяме линк към мобилното приложение за проверка на протокола СИК/ПСИК.

 

https://glasuvai.de/

01.04.2021

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА РИК КЪРДЖАЛИ за организация на работата в РИК 09 – Кърджали в деня на изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г. и приемане от СИК / ПСИК на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите.

01.04.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 09 КЪРДЖАЛИ

На  01.04.2021 год. от 18:00 часа в гр. Кърджали, Общински център за култура и младежки дейности (Дом на културата), ул. „Мара Михайлова“ № 8, ет. 2, ще се проведе заседание на Районна избирателна комисия 09 Кърджали за изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 04 април 2021 г.

27.03.2021

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЕКЦИИТЕ С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ на 28.03.2021 г. от 18.00 часа.

До

Политическите сили и СИК

с машинно гласуване

 На 28.03.2021 г. от 18.00 ч. ще се проведе обучение на членовете на СИК с машинно гласуване. На страницата на РИК 09 – Кърджали, ще бъде публикуван линк за обучението в платформата Microsoft Teams.

 Прилагаме линк към обучителен видеоклип: http://213.222.32.67/download/video/Izbori_2021/CIK.mp4

 

 1. Линк към обучителната он-лайн среща за 28.03. Началото на срещата е в 18:00 ч.

 Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

 - натиснете тук за да се присъедините към срещата Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options

 

 1. Инструкция за вход към обучителната среща в приложения файл: „Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс“.
 2. Инструкция за попълване на теста след обучението в приложения файл: „Инструкция за попълване на теста“.

/Тестът е предназначен за представителите на СИК.  Състои се от 20 въпроса. За успешното преминаване на теста са необходими над 90% (18 точки). Тестът може да се попълва многократно до постигане на необходимия минимум./

 

 

Приложение: Секции с машинно гласуване 

 Файлове за обучение:https://cik.is-bg.net/upload/151803/%D0%A1%D0%98%D0%9A-%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf

https://cik.is-bg.net/upload/151804/%D0%A1%D0%98%D0%9A-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82.pdf

 

https://cik.is-bg.net/upload/151805/%D0%A1%D0%98%D0%9A-%D0%A0%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf

25.03.2021

ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИИ

До

 

Членовете на СИК на територията на РИК 09 Кърджали 

и всички заинтересовани лица

 

На 28.03.2021 г. /неделя/ от 11.00 ч. и от 14.00 ч., ще се проведе дистанционно обучение на членовете на всички СИК. 31.03 /сряда/ от 11.00 часа е определена като резервна дата, при необходимост. 

Линкове за участие в обучението.

1. На 28.03.2021 г. /неделя/

от 11.00 ч.

Участници.

2.

14.00 ч.

Участници.

 

3. Резервна дата 31.03.2021 г. /сряда/ от 11.00 ч.

Участници.

 

24.03.2021

ВАКСИНАЦИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК (СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ)

ВАЖНО !!! До всички партийни централи

 До Общините  на територията на Област Кърджали

 

 

         Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че за всички членове на СИК /секционни избирателни комисии/, които не са ваксинирани към настоящия момент е предвидена възможност, в периода  от 24.03.2021 г. до 31.03.2021 г.  да бъдат ваксинирани поне с една доза. Информация за наличните видове ваксини ще бъде получена от РЗИ - Кърджали, за което лицата ще бъдат уведомени по телефона.

В случай че има желаещи, моля да изпращате трите имена, ЕГН и телефон на лицата до РИК-Кърджали/Районната избирателна комисия – Кърджали/. Списъците ще се обработват  само в РИК-Кърджали.

След изпращане на списъците от РИК-Кърджали  към  РЗИ-Кърджали, оттам ще се свържат с лицата, за деня, часа и мястото на ваксинацията.

 

17.03.2021

Образец на бюлетината

С решение №76-НС/14.03.2021 г. Районна избирателна комисия - Кърджаил утвърди образеца на бюлетината за Девети изборен район - Кърджали.

 

Образец на бюлетина

16.03.2021

Ред за образуване на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК)

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИК 09 КЪРДЖАЛИ          

 

  Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс (ИК) при провеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят това не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подадено до органите по чл. 23 от ИК.

Избирателите, посочени горе, но не подали заявление в срока по ал. 1, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

В заявлението се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер (личен номер), постоянният адрес (адрес на пребиваване) или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36, и се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

 

Напомняме, че в т. 6 на Решение № 2117-НС/22 февруари 2021 г. на ЦИК е допълнено, че към заявлението освен копие от документ от ТЕЛК, НЕЛК може да се приложи и копие от медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

 

Чл. 72, ал. 1, т. 6 и т. 14 от ИК посочва, че районната избирателна комисия следи за своевременното и правилно образуване на избирателните секции и формира и утвърждава единните им номера, както и следи за осигуряване на условия за гласуване на лица с увреждания по раздели VIII и IX на глава четиринадесета.

 

Съгласно чл. 90, ал. 1 от ИК на територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявление по чл. 37. Съгласно второ изречение РИК определя броя на подвижните секционни избирателни комисии в изборния район въз основа на подадените заявления.

 

С оглед гореизложеното РИК Кърджали, е необходимо до 20 март 2021 г. да изпратите информация до нас относно броя на подадените заявления по чл. 37, както и населените места на избирателите, които са ги подали.

 

За правилното образуване на ПСИК на територията на РИК Кърджали, както и определяне на броя на ПСИК, членове на комисията ще извършват проверки на места в общините на подадените заявления по чл. 37 от избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, ведно с приложените документи.

 

01.03.2021

Промени в състави на СИК

В случай, че дадено лице, което е назначено в състав на секционна избирателна комисия, не желае да участва при произвеждането на изборите за народни представители, насрочени на 04 април 2021 г., то същото следва да подаде заявление до Районната избирателна комисия – Кърджали, чрез партията, която го е предложила, с което да заяви, че желае да бъде освободено от състава на секционната избирателна комисия.

В случай, че се касае до технически грешки и дублиране на имена при подаване на списъците за членове на СИК от партиите или коалициите и необходимостта от замяна на посочени дублираните членове на СИК, не е необходимо подаване на заявление от съответните лица, назначени за членове на СИК. В такава хипотеза е достатъчно съответната партия или коалиция писмено да заяви  необходимостта от замяна на сгрешените имена, предложени за членове на СИК с нови лица, които да бъдат назначени на тяхно място.

Партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната, чрез своите представители следва да подаде в РИК  писмено предложение, съдържащо три именаЕГН, длъжност и телефон, както и информация за желанието на предложените членове да бъдат ваксинирани.

В заявлението, освен горното следва да се посочи номера на секционната избирателна комисия, за която се правят предложенията.

Промяната в състав на секционна избирателна комисия се взема с решение на РИК, с което се освобождава отказалият се или грешно посочен член и се назначава нов, по предложение на партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната. 

РИК Кърджали

 

Примерно заявление за освобождаване от СИК

25.02.2021

Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. за всички български граждани.

Районна избирателна комисия - Кърджали уведомява, че всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“ към МРРБ на адрес: https://www.grao.bg/elections/.

Възможностите за справка са, както следва:

Чрез посоченият сайт:

 • По ЕГН. (По-лесен, бърз и препоръчван начин)
  Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.
 • По Адрес.
  След въвеждане на даден адрес като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.

Чрез телефон:

 • Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
25.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021, КАКТО И ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

                Централна избирателна комисия с писмо НС-15-24/18.02.2021 г., изпратено до всички участници в организиране на изборния процес, е посочила, че след приключване на консултациите за съставите на СИК и ПСИК, кметовете на общини следва да изготвят поименни списъци на всички желаещи от предложените членове (включително и резервните) за ваксиниране срещу Covid-19, и да ги предоставят на Регионалната здравна инспекция.

                В тази връзка апелираме и за своевременно, в най-спешен порядък, събиране на необходимата информация от партиите и коалициите, които са предложили  членове за СИК, и предоставянето ѝ на кметовете на общините.

 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КЪРДЖАЛИ

22.02.2021

Подаване на писмените предложения от кметовете на общините в Район девети - Кърджали за назначаване съставите на СИК и ПСИК за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

При подаване на писмените предложения за назначаване съставите на СИК, за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., кметът на съответната община, следва да представи данните на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL:

Таблица СИК

 

20.02.2021

МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 04 АПРИЛ 2021 Г.

Районна избирателна комисия 09 – Кърджали информира за местата за обявяване на предварителните избирателни списъци, определени със заповеди на кметовете на общините на територията на 09 район - Кърджали, както следва:

в община Ардино

в община Джебел

в община Кирково

в община Крумовград

в община Кърджали

в община Момчилград

в община Черноочене

20.02.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021

Във връзка с регистрация на кандидатски листи, предложени от партии и коалиции  в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. към предложението (Приложение №65 - НС от изборните книжа), да се прилага и технически носител, съдържащ следната електронна форма

20.02.2021

УКАЗАНИЯ ЗА РИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

 1. РИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
 2. Членовете на РИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. РИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4.  Всички лични данни с цел произвеждане на изборитe за народни представители на 4 април 2021 г. се обработват от РИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5.  Лични данни са: ЕГН, адрес, данни по документ за самоличност, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6.  Обработване на лични данни от РИК за целите на изборния процес е:

- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

- издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети;

- списъци на представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите;

- приемане и работа с избирателни списъци;

- приемане и обработване на жалби на сигнали;

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на РИК.

- вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на РИК.

 1.  Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите.
 2.  РИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на РИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.3. Забранява се на РИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 1. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите на застъпниците и представителите, както и във всички други изборни книжа на РИК, съдържащи лични данни.
 2.  Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3.  При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на РИК или определен от него член на РИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от РИК уведомява КЗЛД.
15.02.2021

Съобщение

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че с Решение № 5-НС/14.02.2021 г., са определени отговорници от членовете на РИК за общините на територията на девети изборен район - Кърджалийски, както следва:

 

 

Община

Отговорни членове на РИК Кърджали

Ардино

 

Кемал Алиев – 0889532080

Христина Георгиева -0988352080

Джебел

 

Беркант Барзат – 0878413031

Иванка Илиевска - 0877403115

Кирково

Мариела Башева – 0883452666

Иван Робов - 0885546612

Крумовград

 

Андрей Атанасов – 0899820174

Димитър Димитров - 0898594305

Кърджали

Иван Илиев - 0888681969

Величка Георгиева - 0898748874

 

Момчилград

 

Павел Гатев – 0878597725

Емилия Владева - 0885703841

Черноочене

 

Галина Марева – 0896122257

Елица Юркенова - 0876963882

 

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 186-НС / 06.04.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 185-НС / 06.04.2021

  относно: Анулиране и заличаване на разписки за въведени протоколи на СИК във връзка с установени технически грешки при въвеждане от оператор.

 • № 184-НС / 04.04.2021

  относно: Жалба от Радка Славчева Георгиева за неупражнено право на вот.

всички решения