Заседания

Заседание от дата 15.08.2022 от 16:00 часа.

Решения

№ 9-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Привличане на експерти и технически сътрудник на граждански договор през целия период на работа на РИК 09 – Кърджали и подготовката за предаването на книжата в ЦИК при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 8-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до Районна избирателна комисия - Кърджали

№ 7-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на отговорници по общини от членовете на РИК Кърджали за територията на девети изборен район - Кърджали при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на Република България на 02 октомври 2022г.

№ 6-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи в изборите за народни представители за Народно събрание на Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 5-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 4-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Приемане на вътрешни правила за входящата и изходяща кореспонден ция, и документация на РИК 09 Кърджали

№ 3-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Избиране на говорител на РИК – Кърджали за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 2-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Приемане на печатът на РИК – Кърджали за произвеждане изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 1-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на седалище на РИК – Кърджали, приемно време, телефони за контакт и електронна поща. Информационно табло на РИК – Кърджали. Приемане на номерация на решенията на РИК - Кърджали за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. и определяне на места и начин за обявяването им

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения