РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Весела Руменова Тодорова№1/22.03.2017 г.
Анита Руменова Борисова№2/22.03.2017 г.
Петко Илков Кичков№3/22.03.2017 г.
Румен Борисов Янев№4/22.03.2017 г.
Десислава Христова Кардашлъкова№5/22.03.2017 г.
Цанка Илиева Милкова№6/22.03.2017 г.
Стела Красимирова Василева№7/22.03.2017 г.
Гюлджан Бюрхан Саим№8/22.03.2017 г.
Елена Димитрова Маркова№9/22.03.2017 г.
Здравко Трендафилов Карамфилов№10/22.03.2017 г.
Минка Бориславова Карамфилова№11/22.03.2017 г.
Красимир Иванов Стаматов№12/22.03.2017 г.
Сребрина Симеонова Димитрова№13/22.03.2017 г.
Теодора Симеонова Димитрова№14/22.03.2017 г.
Анастасия Николаева Петрова№15/22.03.2017 г.
Станислава Георгиева Георгиев№16/22.03.2017 г.
Георги Стоянов Стоянов№17/22.03.2017 г.
Димитър Стойчев Янков№18/22.03.2017 г.
Румен Георгиев Бенчев№19/22.03.2017 г.
Петко Асенов Солаков№20/22.03.2017 г.
Любомир Павлов Генов№21/22.03.2017 г.
Анелия Вълчева Колева№22/22.03.2017 г.
Златина Митрева Ботурова№24/22.03.2017 г.
Бонка Петрова Пенева№25/22.03.2017 г.
Кадрие Байрамалиева Салибрям№26/22.03.2017 г.
Марина Руменова Делчева№27/22.03.2017 г.
Николай Борисов Камарев№28/22.03.2017 г.
Радка Руменова Стайкова№29/22.03.2017 г.
Станислава Райнисова Антонова№30/22.03.2017 г.
Инна Иванова Кузманова№31/22.03.2017 г.
Ангел Николаев Димов№33/22.03.2017 г.
Валентина Тончева Василева№34/22.03.2017 г.
Таня Колева Димитрова№35/22.03.2017 г.
Иван Вълков Арнаудов№36/22.03.2017 г.
Александър Владемирович Килдишев№37/22.03.2017 г.
Фируза Килдишева№38/22.03.2017 г.
Димитър Тодоров Донев№39/22.03.2017 г.
Велизар Димитров Чолаков№41/22.03.2017 г.
Роза Карамфилова Данаилова№42/22.03.2017 г.
Кремена Бисерова Димитрова№43/22.03.2017 г.
Силвия Илиева Саръева№44/22.03.2017 г.
Десислава Михайлова Чолакова№45/22.03.2017 г.
Лидия Асенова Календжиева№46/22.03.2017 г.
Веселина Димитрова Николова№48/22.03.2017 г.
Марина Иванова Николова№49/22.03.2017 г.
Дешко Дончев Иванов№50/22.03.2017 г.
Иван Велков Иванов№51/22.03.2017 г.
Кристиян Янков Илиев№53/22.03.2017 г.
Дамян Стоев Асенов№54/22.03.2017 г.
Бистра Димова Манолова№55/22.03.2017 г.
Тони Борисов Кънчев№58/22.03.2017 г.
Нина Миткова Кънчева№59/22.03.2017 г.
Калина Николова Иванова№60/22.03.2017 г.
Милена Иванова Вълкова№61/22.03.2017 г.
Ангел Димитров Димитров№62/22.03.2017 г.
Дамян Стаменов Димитров№63/22.03.2017 г.
Мария Костадинова Тодева№65/22.03.2017 г.
Кънчо Петров Тодев№66/22.03.2017 г.
Ремзие Ахмед Осман№67/22.03.2017 г.
Себахтин Алиосман Осман№68/22.03.2017 г.
Живко Йорданов Митев№69/22.03.2017 г.
Синан Гюлбахар Сеид№70/22.03.2017 г.
Къймет Сали Мехмед№71/22.03.2017 г.
Гьокмен Махмуд Алиосман№72/22.03.2017 г.
Севилджан Хасансабри Али№74/22.03.2017 г.
Стефан Ташев Тодоров№75/22.03.2017 г.
Петър Костадинов Славов№76/22.03.2017 г.
Рени Михайлова Петрова№77/22.03.2017 г.
Дора Миткова Христова№78/22.03.2017 г.
Иван Георгиев Велев№79/22.03.2017 г.
Соня Илиева Петрова№80/22.03.2017 г.
Ангел Атанасов Ангелов№81/22.03.2017 г.
Радка Христова Манафова№82/22.03.2017 г.
Гюлджан Ремзи Хасан№83/22.03.2017 г.
Ерол Шериф Ахмед№84/22.03.2017 г.

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения