ВОЛЯ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Иван Стефанов Кадънков09-01/22.03.2017
Ръдван Мехемед Халил09-02/22.03.2017
Валентина Пенчева Радева09-03/22.03.2017
Тодор Чанков Митрев09-04/22.03.2017
Айлин Мустафа Али09-05/22.03.2017
Серпил Сунай Хасан09-06/22.03.2017
Ваня Делчева Тянкова09-07/22.03.2017
Росица Кирчева Кадънкова09-08/22.03.2017
Кера Георгиева Чакова09-10/22.03.2017
Здравко Николов Чаков09-11/22.03.2017
Антонета Кирилова Коларова09-12/22.03.2017
Росица Стефанова Накева09-15/22.03.2017
Даниела Трифанова Кадънкова09-16/22.03.2017
Венета Котова Филипова09-17/22.03.2017
Веселинка Иванова Иванова09-18/22.03.2017
Деница Огнянова Накева09-19/22.03.2017
Таня Ангелова Параскова09-20/22.03.2017
Магдалена Русева Русева09-21/22.03.2017
Станислав Христов Делчев09-22/22.03.2017
Веселина Георгиева Топалова09-23/22.03.2017
Симона Илиева Михайлова09-24/22.03.2017
Снежана Стойчева Стойчева09-25/22.03.2017
Катя Севова Атанасова09-26/22.03.2017
Христинка Спасова Начева09-27/22.03.2017
Гергана Ангелова Начева09-28/22.03.2017
Стоян Добрев Георгиев09-29/22.03.2017
Величка Митрева Ботурова09-30/22.03.2017
Адем Юсуф Молахасан09-31/22.03.2017
Хюсеин Ахмед Кюллю09-32/22.03.2017

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения