Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 241
Кърджали, 26.03.2017

ОТНОСНО: Жалба получена по електронната поща от ПП ДПС-Кирково

       В РИК – Кърджали е постъпила жалба от Ерджан Юмер  Фърънджъ – председател на Общинския съвет на ПП ДПС-Кирково . Същата е с вх.№ 370/26.03.2017 г. на общия входящ регистър и с вх.№21/26.03.2017 г на регистъра за жалби и сигнали, с която се сигнализира районната избирателна комисия за това, че   в близост до секция №091400039 в с. Кърчовско, общ. Кирково са поставени агитационни материали.

        Жалбата е нередовна, тъй като не отговаря на изискванията на Решение 3526/16.09.2016 г. Радел І т.2. Подателят е  сигнализиран по телефона за отстраняване на нередностите, но подписа не е положен, поради което и на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, РИК - Кърджали

РЕШИ:

          ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалба с  вх.№21/26.03.2017 г. на общият входящ регистър и с вх.№3/09.03.2017 г на регистъра за жалбите и сигналите.

         Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 30.03.2017 в 12:23 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения