Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 239
Кърджали, 26.03.2017

ОТНОСНО: Жалба от Цвета Караянчева, областен координатор на ПП „ГЕРБ” – Кърджали В РИК – Кърджали с вх. №380/26.03.2017 г. на общия входящ регистър и с вх.№24/26.03.2017г. на регистъра на жалбите и сигналите на РИК – Кърджали е входирана жалба от Цвета Караянчева, областен координатор на ПП „ГЕРБ” – Кърджали, в която се твърди, че в СИК № 090200002, находяща се в бившето начално училище в гр. Ардино, общ. Ардино, заместник-председателят на избирателната комисия Сунай Фахрединов Салиев отваря бюлетините преди да бъдат пуснати в урната, с което нарушава тайната на вота.

      РИК – Кърджали, след като се запозна с настоящата  жалба, извърши проверка на твърдяното в нея. Членове на СИК № 090200002, община Ардино дадоха писмени обяснения по повод възникналия спор между избирател и зам. председателя на  комисията. След направените разисквания по отношение на твърдяното в писмените им обяснения, РИК – Кърджали констатира, че неспазването препоръката на ЦИК относно сгъването на бюлетината, а именно: тя да бъде сгъната така, че да не се вижда направения избор от избирателя при гласуването му, е причината да се създадат съмнения относно нарушаване тайната на вота му.

        Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1,т.1 и  т.20 от ИК, РИК Кърджали

РЕШИ:

       1.ЖАЛБАТА Е ОСНОВАТЕЛНА.

       2.НАРУШЕНИЕТО Е ОТСТРАНЕНО И СА СЪЗДАДЕНИ ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНОТО ПРАВО.

      Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 30.03.2017 в 11:48 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения