Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 238
Кърджали, 26.03.2017

ОТНОСНО: Сигнал от Надя Обретенова – изпълнителен продуцент на БНТ

      В РИК – Кърджали с вх.№384526.03.2017 г. на общия входящ регистър и с вх.№27/26.03.2017г.  на регистъра на жалбите и сигналите на РИК – Кърджали е входиран от Сигнал  от  Надя Обретенова – изпълнителен  продуцент на БНТ, в която се твърди, че се разкрива тайната на вота в СИК№091600136, тъй като при пускане на бюлетината в урната тя се разгъва и се вижда номера, отбелязан от избирателя.

     РИК – Кърджали, след като се запозна с настоящия сигнал, констатира, че описаното   е доказано по безспорен начин. Своевременно  разпореди бюлетината да се сгъва по  описания в методическите указания начин, поради което и на  основание чл.72, ал.1,т.1 и  т.20, РИК Кърджали

РЕШИ:

       1.ЖАЛБАТА Е  ОСНОВАТЕЛНА.

       2.НАРУШЕНИЕТО Е ОТСТРАНЕНО И СА СЪЗДАДЕНИ ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНОТО ПРАВО.

     Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 30.03.2017 в 11:47 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения