Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 237
Кърджали, 26.03.2017

ОТНОСНО: Жалба от Ахмед Сеидахмед Ибрахим- кмет на кметство с. Груево

    В РИК – Кърджали с вх.№ 389/от 26.03.2017 г. на общия входящ регистър и с вх.№28/26.03.2017г.  на регистъра за жалбите на РИК – Кърджали, е входирана жалба от Ахмед Сеидахмед Ибрахим, в която се твърди, че лицето Ридван Мустафа  Ибрахим открито, незаконно агитира  за определена политическа партия. Свидетел е лицето Мехмед Ахмед Халибрям.

    В общия входящ регистър с вх.№ 394/26.03.2017 г.  постъпи преписка от РУ – Момчилград, ведно с 4 бр.копия   обяснения  и копие от протокол за предупреждение.

     РИК – Кърджали се запозна с настоящата жалба и посъпилите материали  и констатира, че предприетите мерки по компетентност от РУ-Момчилград ще доведат до преустановяване на действията.

    Въз основа на гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20 и във вр. с Решение №3526 от 16.09.2016г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Кърджали

Р Е Ш И:

     Оставя жалбата без движение.

    Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 30.03.2017 в 11:43 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения