Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 232
Кърджали, 26.03.2017

ОТНОСНО: Жалба от Насуф Хашим Мустафа – ЗАСТЪПНИК НА ПП ДОСТ -КЪРДЖАЛИ

      В РИК – Кърджали с вх. №371/26.03.2017 г. на общия входящ регистър и с вх.№22/26.03.2017г.  на регистъра на жалбите и сигналите на РИК – Кърджали е входирана жалба от Насуф  Хашим  Мустафа – ЗАСТЪПНИК НА ПП ДОСТ, в която се твърди, че в с.Калинка СИК 81, общ. Кърджали кметът седи постоянно в секцията под предтекст, че поправя машина за кафе и смущава избирателите, а също така ги заплашва.

      РИК – Кърджали, след като се запозна с настоящата  жалба констатира, че условията за нармално протичане на изборния процес временно  са нарушени. Своевременно РИК разпореди да бъде отсранена машината за кафе и съвместно с охраната отправи предупреждение към кмета на с.Калинка.

      Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1,т.1 и  т.20, РИК Кърджали

РЕШИ:

      1.ЖАЛБАТА Е ОСНОВАТЕЛНА.

      2.НАРУШЕНИЕТО Е ОТСТРАНЕНО И СА СЪЗДАДЕНИ ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНОТО ПРАВО.

     Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 30.03.2017 в 10:41 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения