Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 230
Кърджали, 26.03.2017

ОТНОСНО: Закриване на избирателна секция в община Ардино за произвеждане на Изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в избирателен район 09– Кърджали.

      Постъпило е писмо с изх. №24-167-9/26.03.2017 г. от кмета на община Ардино,  входирано под № 363/ 26.03. 2017 г. в общия входящ регистър на  РИК Кърджали , с което кметът уведомява, че не са налице условията на чл.9, ал.6 от ИК и моли  за закриване на избирателна секция № 09 02 000 50  на територията на  „Многопрофилна болница за активно лечение –Ардино” ЕООД.

        С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.6 от ИК, във връзка с  чл. 89, ал. 1 от ИК , Районна избирателна комисия- Кърджали ,

РЕШИ:

       1.ЗАКРИВА  секция № 09 02 000 50 на територията на Многопрофилна болница за активно лечение – Ардино” ЕООД  в единната номерацията на избирателните секции в избирателен район 09-Кърджали .

       Решението да се изпрати на Информационно обслужване АД.

       Решението е прието в 13.13 ч. на заседание на РИК, проведено на  26.03.2017 година.

      Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 30.03.2017 в 09:52 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения