Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 228
Кърджали, 25.03.2017

ОТНОСНО: Сигнал от Мюмюн Али – Председател на Общински съвет на ПП „ДПС” Кърджали

      В РИК – Кърджали с вх.№324/25.03.2017 г. на общия входящ регистър и с вх.№20/25.03.2017г.  на регистъра на жалбите и сигналите на РИК – Кърджали е входиран сигнал от Мюмюн Али – Председател на Общински съвет на ПП „ДПС” Кърджали, в който се твърди, че в с.Миладиново,общ. Кърджали към 08.30 ч. лицата Танер Мюмюн Хасан, Месут Мустафа Тахир и Хамди Салиф  са раздавали трайни насаждения - фиданки на определени лица по списък. Така също са  агитирали за определена политическа сила – обединение  ДОСТ като са имали шапки и шалове с надпис ДОСТ.

     РИК – Кърджали, след като се запозна с настоящия  сигнал, констатира, че към часа на постъпване на сигнала /уведемлението/ към 14.39 ч.  твърдението е основателно, но установяването на нарушителите е в компетенциите на РУ на МВР- Кърджали и  на основание чл.72, ал.1,т.1 и  т.20, РИК Кърджали

РЕШИ:

      1.СИГНАЛЪТ Е ОСНОВАТЕЛЕН.

      2.ПРЕПРАЩА СИГНАЛЪТ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ НА  РУ на МВР - КЪРДЖАЛИ .

     Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 26.03.2017 в 15:19 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения