Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 196
Кърджали, 23.03.2017

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община МОМЧИЛГРАД и замяната им с предложени от ПП „ГЕРБ“ за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

      В общия входящ регистър на РИК – Кърджали с вх.№281/23.03.2017г. е постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“ за замяна на вече назначени членове на секционни избирателни комисии по лични причини по подадени от тях заявления, като са приложени и самите заявления. Предложението съдържа  и списък с имената на лицата, които се предлагат  за назначаване.  Предложението е придружено от поименен списък на лицата на  хартиен носител и е изпратено на електронната поща на комисията. Писмото е подписано от упълномощен представител на    ПП „ГЕРБ“.

       С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5  във връзка с чл.51, ал.2, т.1 и във връзка с чл.72, ал.1, т.4 от ИК, РИК - Кърджали

                                               РЕШИ:

      1.ОСВОБОЖДАВА  назначени членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община МОМЧИЛГРАД, предложени от   ПП „ГЕРБ“  по лични причини  –списъка на лицата е приложение 1 към т.1. АНУЛИРА издадените им  удостоверения. 

       2.НАЗНАЧАВА  за членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община МОМЧИЛГРАД, предложените от   ПП „ГЕРБ“  лица, списъка  на лицата е приложение 2 към т.2. На назначените членове да се издадат УДОСТОВЕРЕНИЯ.

        3.ОБЯВЯВА актуални СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община МОМЧИЛГРАД  към 23.03.2017г. – таблица 1.

       Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 24.03.2017 в 22:29 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения