Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 194
Кърджали, 23.03.2017

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощените представители на ПП „ДПС”.

     С вх. № 268/23.03.2017 г. в РИК- Кърджали е постъпил Списък №1 на упълномощените представители на ПП „ДПС”, за участие в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г. Писмото е подписано от надлежно упълномощен представител на представляващия партията за регистрация на 501 /петстотин и един / представители, които да ги представляват в изборния ден при произвеждане на в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

    След извършена проверка по реда на Решение 4173-НС/01.02.2017г., РИК-Кърджали констатира, че за 482/четиристотин осемдесет и двама/ представители са изпълнени изискванията на закона.  За 19 /деветнадесет/ от предложените лица проверката установи несъответствия.

       Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124, ал.4 от ИК и Решение № 4173-НС/01.02.2017 г. на ЦИК, РИК-Кърджали

Р Е Ш И:

     ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Кърджали  списък на 482 /четиристотин осемдесет и двама/ упълномощени представители на ПП „ДПС” за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017г.

     Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 24.03.2017 в 22:25 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения