Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 182
Кърджали, 23.03.2017

ОТНОСНО: Определяне на подходяща секция за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Джебел, по предложение на Кмета на община Джебел, при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г.

     В РИК – Кърджали е постъпило писмо с вх.№269/23.03.2017г. от Кмета на община Джебел с което ни уведомява, че във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г, подходяща секция за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването за което предлага комисията да определи: Избирателна секция № 09080001, гр. Джебел, намираща се на ул.”Тракия” №9, в СОУ  „Христо Ботев”.

      Районна избирателна комисия след като се запозна с предложението счита, че са налице изискванията на чл.10, ал.1 от ИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т.4  във връзка с чл.10, ал.1, чл.234, ал.1 от ИК и Решение № 4302-НС/ 13.02.2017г. на ЦИК, РИК - Кърджали

РЕШИ:

     ОПРЕДЕЛЯ  следната  избирателна секция за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както следва: Избирателна секция № 09080001, гр. Джебел, намираща се на ул.”Тракия” №9, в СОУ  „Христо Ботев”.

     Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 24.03.2017 в 22:09 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения