Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 154
Кърджали, 21.03.2017

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Крумовград и замяната им с предложени от КП ”РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН” за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

В общия входящ регистър на РИК – Кърджали с вх.№233/21.03.2017г. е постъпило предложение за замяна от КП ”РЕФОРМАТОРСКИ  БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН” на вече назначени членове на секционни избирателни комисии по лични причини по подадени от тях заявления, като са приложени и самите заявления. Предложението съдържа  и списък с имената на лицата, които коалицията предлага за назначаване. Предложението е придружено от поименен списък на лицата на  хартиен носител и е изпратено на електронната поща на комисията. Писмото е подписано от упълномощен представител на КП „РЕФОРМАТОРСКИ  БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН”.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5  във връзка с чл.51, ал.2, т.1 и във връзка с чл.72, ал.1, т.4 от ИК, РИК - Кърджали

 

РЕШИ:

1.ОСВОБОЖДАВА  назначени членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Крумовград, предложени от КП „РЕФОРМАТОРСКИ  БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН” по лични причини  на основание подадени заявления от лицата – списъка на лицата е приложение 1 към т.1. АНУЛИРА издадените им  удостоверения. 

 

2.НАЗНАЧАВА  за членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Крумовград, предложените от КП „РЕФОРМАТОРСКИ  БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН” лица, списъка  на лицата е приложение 2 към т.2. На назначените членове да се издадат УДОСТОВЕРЕНИЯ.

 3.ОБЯВЯВА актуални СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Крумовград към  21.03.2017г. – таблица 1.

 

Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 21.03.2017 в 21:04 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения