Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 150
Кърджали, 21.03.2017

ОТНОСНО: Освобождаване членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Черноочене и замяната им с предложени от ПП “Атака“ за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

В общия входящ регистър на РИК – Кърджали с вх.214/20.03.2017г. е постъпило предложение за замяна на вече назначени членове на секционни комисии по лични причини по подадени от тях заявления, към което са приложени и самите заявления. Предложението съдържа  и списък с имената на лицата, които се предлагат за назначаване. Предложенията са придружени от поименни списъци на лицата на  хартиен носител и са изпратени на електронната поща на комисията. Писмото е подписано от упълномощен представител на ПП “Атака“ – Черноочене.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5  във връзка с чл.51, ал.2, т.1 и във връзка с чл.72, ал.1, т.4 от ИК, РИК - Кърджали

РЕШИ:

1.ОСВОБОЖДАВА  назначени членове в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Черноочене, предложени от ПП “Атака“ – Черноочене, на основание подадени заявления от лицата – списък на лицата е приложение 1 към т.1.  АНУЛИРА издадените им  удостоверения. 

2.НАЗНАЧАВА  за членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Черноочене, предложените от ПП “Атака“ – Черноочене лица, списък на лицата е приложение 2 към т.2.  На назначените членове да се издадат  УДОСТОВЕРЕНИЯ.

 3.ОБЯВЯВА актуални СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Черноочене към 21.03.2017г. – таблица 1.

Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 21.03.2017 в 21:17 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения