Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 104
Кърджали, 15.03.2017

ОТНОСНО: Назначаване в Девети изборен район – Кърджалийски членовете на шест ПСИК на територията на община Ардино за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г.

   В РИК – Кърджали е депозирано от Кмета на община Ардино предложение за  състав на шест подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Ардино  за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г.

   Преписката е заведена под №124/13.03.2017г. във входящия регистър на РИК – Кърджали и съдържа:

  1.Писмено предложенията за състав на ПСИК за произвеждане на изборите за народни представители в Четиридесет и четвъртото Народно събрание на Република България на 26.03.2017г. – 2 листа.

  2.Предложенията на партиите  и коалициите от партии за състава на ПСИК, представени  при консултациите – 6 листа;

  3.Копия от удостоверенията  за актуално правно състояние на партиите и решение за създаване на коалициите за участие в изборите за Четиридесет и четвърто Народно събрание през 2014г.;

  4.Пълномощни на лицата, участвали в консултациите, когато партиите и коалициите са се представлявали от пълномощник – 9 листа;

  5.Протокол от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии на 10.03.2017г., подписани от участниците в консултациите, включително и писмените им възражения, ако има такива – 3листа;

   6.Копие от съобщението за датата и часа на провеждане на консултациите  -1 лист.

  Районна избирателна комисия  - Кърджали констатира, че консултациите при кмета на Община Ардино са приключили с постигнато съгласие между участниците, относно определяне на поименния състав на шест броя подвижни избирателни секции на територията на община Ардино.

  Със Заповед №192/10.03.2017г., кметът на община Ардино е образувал 6/шест/  ПСИК на територията на община Ардино с определени направления за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., а така също  е утвърдил номерацията и адресите им. Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

  С Решение №87/10.03.2017г. РИК - Кърджали е определила броя на членовете на  6/шест/ подвижни секционни избирателни комисии и е извършила разпределение на ръководните места  и членовете за съответните политически партии и коалиции, в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на община Ардино за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г.

   Вземайки предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 4 във вр. с чл.89, ал.2  от Изборния кодекс и Решение №4184 – НС/ 01.03.2017г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - Кърджали

РЕШИ:

   1.НАЗНАЧАВА 6/шест/ подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Ардино с обхват съгласно Решение №57/09.03.2017г. на РИК – Кърджали, за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., съгласно поименния списък – приложение 1 по т.1, неразделна част от настоящето решение.

   2.На назначените членове на подвижните избирателни секции да се издадат УДОСТОВЕРЕНИЯ. 

   Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

 

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 15.03.2017 в 18:57 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 245 / 27.03.2017

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

 • № 244 / 26.03.2017

  относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

 • № 243 / 26.03.2017

  относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения