11.11.2016

Съобщение

Районна избирателна комисия съобщава, че общините на територията на област Кърджали трябва да издадат заверени копия на удостоверенията на членовете на СИК, които са използвани като финансов документ, във връзка с произвеждането на нов/втори/ избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 13.11.2016 г.

06.11.2016

СЪОБЩЕНИЕ

РИК – КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ ПОДАВА ДАННИ ЗА ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В ДЕВЕТИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН – КЪРДЖАЛИЙСКИ, КАКТО СЛЕДВА:   10.30часа; 13.30часа; 17.30часа; 20.30часа.

01.11.2016

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБУЧЕНИЕТО НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В 9-ТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - КЪРДЖАЛИЙСКИ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КЪРДЖАЛИ,

УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА НАЗНАЧЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СИК В ОБЩИНИТЕ НА 9-ТИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - КЪРДЖАЛИЙСКИ ЗА ДАТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ИМ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПЕРЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАНА И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 06.11.2016Г., КОЕТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ОТ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КЪРДЖАЛИ, КАКТО СЛЕДВА:

График за обучение на СИК по общини
         
Община Членове на РИК Място Дата Час
Джебел Иван Пламенов Робов Джебел 02.11.2016г. 10:30ч.
Калина Вълчева Митева
Черноочене Иван Пламенов Робов Черноочене 02.11.2016г. 14:00ч.
Калина Вълчева Митева
Момчилград Нели Иванова Бъклева Момчилград 01.11.2016г. 12:00ч.
Стоян Георгиев Кирев
Кирково Величка Димитрова Георгиева Кирково 02.11.2016г. 13:00ч.
Кольо Маринов Ангелов
Ардино Димитрия Драганова Василева Ардино 02.11.2016г. 10:00ч.
Беркант Метин Барзат
Крумовград Стефан Димитров Ангелов Крумовград 03.11.2016г. 13:00ч.
Джейлян Ръфкиев Муталибов
Кърджали Антоанета Маринова Юрукова Кърджали 02.11.2016г. 15:00ч.
Красимир Петков Бибиновски
Руси Профиров Латунов
Кърджали Антоанета Маринова Юрукова Кърджали 03.11.2016г. 15:00ч.
Красимир Петков Бибиновски
Руси Профиров Латунов

 

24.10.2016

Образец за попълване на таблица за застъпници!

№ по ред Собствено, бащино и фамилно име на застъпника (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите) ЕГН/ЛН на застъпника
0
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    

 

30.09.2016

РИК - КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА

С  Ъ О Б Щ Е Н И Е

 РИК – Кърджали уведомява, че ще приема предложенията за състав на СИК в  табличен вид Microsoft Excel по следния образец:

по ред

Секция

№ 

Община

Адрес на секцията

Име,презиме,

фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/

коалиция

 

Образование

Телефон за връзка

Р-е на РИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

още съобщения

Календар

Решения

  • № 212 / 14.11.2016

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от произведения на 13.11.2016г. избор за президент и вицепрезидент на републиката – нов /втори/ тур.

  • № 211 / 13.11.2016

    относно: Докладване на не наименуван документ от Цвета Караянчева – председател на областният предизборен щаб на ПП ”ГЕРБ” за това, че кмета на община Черноочене Айдън Осман е извършвал нарушения.

  • № 210 / 13.11.2016

    относно: Погрешно въведен фабричен номер на протокол на СИК №091600033 – община Кърджали, Кърджали от оператор на изчислителният пункт/ИП/.

всички решения