Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 68-НС
Кърджали, 24.06.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на община Джебел за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

С Вх. № 122 /24.06.2021 г. във входящия регистър на РИК – Кърджали е постъпило писмо от  кмета на община Джебел, с техен изх. №24.06.2021 г., с което ни уведомява за постъпили към 23.06.2021 г. 33 /тридесет и три/ бр. заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл. 37 от ИК. В писмото е предложено да бъде образувана един (1)  брой секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на община Джебел за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. , а така също  е  утвърдил номерацията и адреса ѝ както следва:

Микрорайон

Населени места - обхват

    бр. ПСИК

090800045

Джебел

Джебел

1

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1 и чл. 90, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 225-НС/13.06.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - Кърджали

Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ 1 /един/ брой секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на община Джебел, както следва:

Микрорайон

Населени места - обхват

      бр. ПСИК

090800045

Джебел

Джебел

1

 

  1. ОПРЕДЕЛЯ за подвижна избирателна секция № 090800045  броят на членовете да е 5/пет/.

  Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 24.06.2021 в 20:09 часа

Календар

Решения

  • № 172-НС / 11.07.2021

    относно: преминаване към гласуване с хартиени бюлетини

  • № 171-НС / 11.07.2021

    относно: Жалба от Айхан Осман – председател на ОС на ДПС ,гр.Момчилград

  • № 170-НС / 11.07.2021

    относно: Жалба от Лятиф Расим – Председател на общински съвет на ДПС - Кърджали

всички решения